Emaljen är mitt guld

Experiment med naturen
Kopparplåten ligger bar. Beredd att vara en bärare. Bära budskapet. Vara en del av känslan.
Så skapas livet på dess bara hud. Ur hjärtat in i ugnen. Och sanden blir till guld.

 

Blandade Emaljbilder från 2005 och framåt